About

You could perceive me to be just a guy with a simple dream to make things better, or the devil Its your choice.

Its a paradox running from reality is actually reality

I have witnessed and participated in darkness which you cannot possibly conceive,

Intuition represents information which is processed faster than the conscious brain can comprehend

世界は60兆ドルの借金を抱えており、これは銀行のポケットの中にあったことを意味する。それはあなたが麻薬販売業者を返済することができないならば、彼はあなたの足を壊し、誰かを殺して借金を返済させるのと同じです。代わりに、銀行は戦争と経済不況を誘発し、エリート..
Sekai wa 60 chō-doru no shakkin o kakaete ori, koreha ginkō no poketto no naka ni atta koto o imi suru. Sore wa anata ga mayaku hanbai gyōsha o hensai suru koto ga dekinainaraba, kare wa anata no ashi o kowashi, dareka o koroshite shakkin o hensai sa seru no to onajidesu. Kawari ni, ginkō wa sensōtokeizai fukyō o yūhatsu shi, erīto..

`Hānesu za eremento’

Te o orosu to, watashi wa jinrui ni kyōryokuna onsha o motarasu tame ni Nihon no hōnettsu no chikara o riyō shimasu.

Te o orosu to, watashi wa mokushiroku-tekina suihei hyōnoarashi o shōkan suru. Sore wa, shōgun sasori, kikai konsei akuma no mōretsuna mōretsuna ito de chin’atsu sa remasu. Sakerarenai hōfuku no chōetsu ni yotte sensui suru no o yamete kudasai.

Te o orosu to, kyōdaina shōwakusei ga watashi no ishi ni arashi o fukitobashimasu. Ryūkō shite iru kaku yūgō rensa han’nō to dōjini funka suru yōna, besubiozan no yōna keshiki o nagamenagara, shawā o abiru.

Te o orosu to, `sen no taiyō no chōetsu-kō’ no mure o kutsugaesu tame ni,`hanten kesshō-ka hentai’ no chikara o riyō suru. Te o orosu to, Commanding no mokuteki no tame ni, aka reta jigen no pōtaru o hippatte unmei no shōnin, Botrytis no suggoku kusatta otoko, soshite na no nai renkinjutsu-shi-tachi.

Sore wa anata no tame ni owatta. Aritaria, ‘ aubergine burger’ de,`watashi o taosu’ koto wa kanōdeshou. Shikashi, soreha okoru koto wa arimasen.